Suljettu talveksi
040 522 1190

Marjoniemi Camping Oy

Avaa

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

 

1. REKISTERINPITÄJÄ
Yritys: Marjoniemi Camping Oy
Osoite: Lomakyläntie 178, 86850 Hiidenniemi
Puh.: 040 522 1190
Email: info@marjoniemi.com
Y-tunnus: 2880871-4

 

2. REKISTERIN HOITAJA
Vastuuhenkilö: Matti Auvinen

3. REKISTERIN NIMI
Marjoniemi Camping Oy:n asiakasrekisteri

4. MILLAISIA TIETOJA MINUSTA KERÄTÄÄN?

Keräämme varausten tekemisen ja käsittelyn kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Henkilötiedot tallennettaan tietokantaan ja niitä säilytetään asiakassuhteiden hoitamiseen ja mahdollistamiseen (mm. varausten teko, varaushistorian tarkastelu, varausten peruminen). Yksilöityjä tietoja ovat mm. henkilön koko nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot ja maa.

Tämän lisäksi sivustolla voidaan kerätä pseudo- tai anonyymiä dataa Google Analytics-työkalulla – mm.  käyttö- ja selaustiedot, sivu/sivut, joiden välillä käyttäjä liikkuu, käytetyn laitteen malli, selaimen versio, IP-osoite, istunnon kesto, näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä jne.

5. MISTÄ LÄHTEISTÄ TIETOJANI KERÄTÄÄN?

Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään käyttäjältä itseltään varausten tekemisen yhteydessä.

6. MIHIN TARKOITUKSEEN TIETOJANI KÄYTETÄÄN?

Käsittelemme kerättyjä tietoja pääosin ennalta määrättyihin asioihin, joita ovat asiakaspalvelu, palvelun kehittäminen sekä mahdollisten väärinkäytösten havainnointi ja estäminen.

7. MITEN TIETOJANI SÄILYTETÄÄN?

Henkilötiedot tallennetaan tietovarastoon joka toimii samalla asiakasrekisterinä. Kirjanpidolliset aineistot, kuten kuitit maksuista säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain henkilökunnalla, kunnes materiaali välitetään auktorisoidulle tilitoimistolle, missä tilikauden kirjanpidolliset aineistot ovat lainmukaisessa säilytyksessä.

8. KUINKA KAUAN TIETOJANI SÄILYTETÄÄN?

Kirjanpidollinen aineisto säilytetään lain edellyttävällä tavalla 10 vuoden ajan. Varausjärjestelmän tiedot säilytetään korkeintaan kolmen vuoden ajan.

9. KUKA KÄSITTELEE TIETOJANI?

Tietojen käsittely tapahtuu yrityksen toimesta voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti. Henkilötietoja käsittelee järjestelmän koulutuksen saanut henkilökunta. Kirjanpidollisia aineistoja käsittelee myös tilitoimisto henkilökuntineen. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille, eikä ulkopuolisilla ole niiden käsittelyoikeutta tai mahdollisuutta.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Muilta osin henkilötietojen käsittelystä huolehditaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

10. LUOVUTETAANKO TIETOJANI KOLMANSILLE OSAPUOLILLE?

Emme myy, vuokraa tai luovuta käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille. Voimme kuitenkin luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

11. MITEN TIETONI SUOJATAAN?

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Näitä keinoja ovat muun muassa palomuurit, salaustekniikat, turvalliset tilat, turvalliset salasanat, henkilötietojen käsittelyyn liittyvään koulutukseen osallistuminen sekä huolellinen toiminta.

12. KÄYTETÄÄNKÖ SIVUSTOLLA EVÄSTEITÄ?

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

13. MILLAISIA MAHDOLLISUUKSIA MINULLA ON VAIKUTTAA?

Käyttäjällä on mm. oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot sekä vaatia esimerikiksi virheellisten tietojen korjaamista. Käyttäjä voi tarkastaa henkilötietonsa ottamalla yhteyttä meihin. Tarkistusoikeus on voimassaolevan lainsäädännön mukainen.

Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia selainvalmistajan ohjeiden mukaisesti sekä tyhjentää mahdolliset evästeet selaimen välimuistista. Evästeiden tyhjentäminen ei lopeta mahdollista tiedon keruuta.

14. MIHIN VOIN OTTAA YHTEYTTÄ?

Tietosuoja- ja rekisteriasioissa voit lähestyä meitä ottamalla meihin yhteyttä yllä esitetyillä tiedoilla.